کلیدواژه‌ها = کاهش مرتبه
تعداد مقالات: 2
1. کاهش مرتبه سیستم‌های ناپایدار با استفاده از کمینه‌سازی تابع چندهدفه مجموع وزنی ITSE و نرم H با الگوریتم خفاش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1398

10.22108/isee.2019.108986.1100

حسن نصیری سلوکلو؛ حسن زرآبادی پور


2. کاهش مرتبه‌ی سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-40

ملیحه مغفوری فرسنگی؛ حسن نصیری سلوکلو