کلیدواژه‌ها = آنالیز حرکات انسان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی انسان از روی نحوه راه رفتن با کمک توصیف‌گر بافت پویا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 28-15

بهناز عبدالهی؛ نیلوفر قیصری