کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
تعداد مقالات: 6
6. بازنمایی گل‌های قالی با استفاده از تبدیل‌های موجک و فوریه-ملین

دوره 3، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 27-38

مجید خداکرمی؛ احسان اله کبیر