کلیدواژه‌ها = برقگیر
تعداد مقالات: 2
2. تخمین اضافه‌ولتاژهای کلیدزنی در خطوط انتقال با استفاده از روش عصبی- فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 55-66

رضا شریعتی نسب؛ محسن عکافی مبارکه؛ محسن فرشاد