کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی