کلیدواژه‌ها = رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده
تعداد مقالات: 1
1. کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/isee.2018.107910.1080

محمدرضا سلطانپور؛ پوریا اوطادالعجم؛ سید زین العابدین موسوی