نویسنده = محمدرضا سلطانپور
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-66

10.22108/isee.2019.115640.1194

سید مهران هاشمیان عطاآبادی؛ روزبه کمالی؛ محمدرضا سلطانپور


2. کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/isee.2018.107910.1080

محمدرضا سلطانپور؛ پوریا اوطادالعجم؛ سید زین العابدین موسوی