نویسنده = کمال شاه طالبی
تعداد مقالات: 2
1. آشکارسازی و تعیین وفقی حملۀ اختلال فریبنده در شبکه‌های رادیوشناختگر

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-50

10.22108/isee.2017.21606

زهرا قره خانی؛ کمال شاه طالبی؛ سید محمد صابرعلی


2. حسگری طیف با رویکرد وفقی در باند وسیع و مبتنی بر ویژگی ایستان گردشی سیگنال‌ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-46

10.22108/isee.2016.20731

نوشین گرک یراق؛ کمال شاه طالبی؛ امیر رضا فروزان