نویسنده = احمد دارابی
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 47-68

ناصر طالبی؛ محمد علی صدرنیا؛ احمد دارابی