نویسنده = الیاس ابراهیم زاده
تعداد مقالات: 4
1. مکان یابی کانون صرع با استفاده از داده های همزمان ثبت شده EEG-FMRI

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-28

10.22108/isee.2018.111024.1123

الیاس ابراهیم زاده؛ حمید سلطانیان زاده؛ بابک نجار اعرابی


3. مدیریت نیروی محرکه الکتریکی و بهینه سازی مصرف در حضور منابع تغذیه هیبریدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-14

علیرضا پاکخصال؛ حبیب اله اعلمی؛ الیاس ابراهیم زاده