نویسنده = شهرام جوادی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 21-34

ابوذر طاهرخانی؛ شهرام جوادی؛ سام معینی