نویسنده = سیدعباس طاهر
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مفهومی ساختار ریزشبکه‌های چندگانه در شبکه‌های توزیع فعال

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-14

10.22108/isee.2020.119439.1285

فرشته مقاتلی؛ سیدعباس طاهر؛ علی کریمی؛ محمد شاهیده پور


2. بهینهسازی موتور BLDC با استفاده از روش پارتوی مبتنی بر الگوریتم هوشمند SOA

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 0-55

سید عباس طاهر؛ محمد رضا شیبانی؛ غلامرضا لاله زار


3. روش جدید برای جایابی و تعیین اندازه منابع تولید پراکنده در سیستم‌های توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 79-90

سید عباس طاهر؛ محمد رضا شیبانی؛ سید مصطفی نصرت آبادی؛ مرتضی جدیدالاسلام