تعداد مقالات: 281
52. طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 13-22

سید محمد رضا رفیعی؛ حسین یاسمی؛ علی دستفان


56. مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 15-30

رضا کیپور؛ اصغر اکبری فرود؛ مهدی حاجیان


59. طراحی یک روش خوشه بندی انرژی اگاه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در شبکه حسگر بی سیم ناهمگن

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 0-16

مهدی هنرمند؛ علی قیاسیان؛ حسین سعیدی


61. برنامه ریزی بهینه باتری ها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شارژ خودروهای برقی

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-12

10.22108/isee.2016.20711

مهدی صدقی؛ احسان پاشاجاوید؛ مسعود علی اکبر گلکار


62. بکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE1

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/isee.2016.20718

حسین بلندی؛ حسن اشتری؛ محمدصادق ضیغمی؛ سیدحسن صدیقی؛ سیدمجید اسماعیل زاده


71. کنترل مد لغزشی فازی تطبیقی برای سیستم گیمبال براساس رویتگر مدلغزشی با پیچش فوق‌العاده

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-18

10.22108/isee.2018.107910.1080

محمدرضا سلطانپور؛ پوریا اوطادالعجم؛ سید زین العابدین موسوی