تعداد مقالات: 284
3. شناسنامه علمی شماره 2، دوره 9

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 0-0


13. -

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 0-0


14. --

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 0-0


15. --

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 0-0


16. --

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 0-0


17. ---

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 0-0


19. طراحی پایدار ساز سیستم قدرت مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان‌های فرکانس پایین سیستم قدرت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 1-22

مریم شهریاری کاهکشی؛ احسان بی جامی؛ فرید شیخ الاسلام؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ مریم ذکری؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ فرید شیخ الاسلام؛ احسان بی جامی؛ مریم شهریاری کاهکشی


21. بهینه‌سازی خودکار کارایی نرم‌افزار مبتنی بر مدل با استفاده از MOPSO

دوره 2، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-11

مریم آموزگار؛ مهدی افتخاری


25. ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-10

ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی