تعداد مقالات: 304
302. به ‌دست ‌آوردن آستانۀ بهینۀ آشکارساز فیلتر ‌منطبق در حضور تداخلگر با کانال دارای محو‌شدگی تخت‌ فرکانسی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1399

10.22108/isee.2020.122280.1355

ریحانه سادات حسینی؛ سید محمد صابرعلی؛ محمد فرزان صباحی


304. بهبود قابلیت اطمینان و عمر باتری در شبکه‌های ارتباطی اینترنت اشیاء: چالش‌ها و راهبرد‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

10.22108/isee.2020.118921.1271

امین آذری؛ محسن نیک نژاد؛ محمود عباسی